Realizacje

Najważniejsze wykonane projekty:

- Aktualizacja map miasta i gminy Rabki-Zdrój.
- Obsługa i inwentaryzacja budowy sieci gazociągów nisko i średnioprężnych .
- Obsługa budowy kolektora i kanalizacji sanitarnych miasta
i gminy Rabka-Zdrój oraz wsi Raba Wyżna
- Obsługa budowy oczyszczalni ścieków i sortowni śmieci
w Rabce-Zdrój
- Jednocześnie prowadziliśmy i prowadzimy pełen zakres usług dla firm i osób fizycznych